Úvodní stránka » Odborné akce

XXII. Zlínský geriatrický den

XXII. Zlínský geriatrický den Zahájení akce

dne 7. 9. 2017
slavnostní zahájení v 8:30 hod.

Místo konání

Academia centrum Univerzity T. Bati ve Zlíně
Mostní 5139, Zlín

program

Více informací a možnost on-line přihlášení naleznete na www.geriatriezlin.cz

Koordinátor a garant pracovního dne
MUDr. Milan Forejtar»  Archiv


ČGGS ČLS JEP
Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
ředitelka Gerontologického centra v Praze
Šimůnkova 1600
Praha
e-mail