Zápisy

Zápis ze 4. zasedání výboru ČGGS období 2015- 2019

zápis září 2016
»  Archiv zápisů


ČGGS ČLS JEP
Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
ředitelka Gerontologického centra v Praze
Šimůnkova 1600
Praha
e-mail